Uitstroom vervolgonderwijs

We bieden in de uitstroom Vervolgonderwijs de volgende leerroutes aan:

 

  • VMBO Theorie
  • VMBO Kader
  • VMBO Basis

 

Op onze school kunnen leerlingen in samenwerking met Metameer een regulier diploma behalen in de theoretische, kader of basis beroeps leerweg of een diploma/certificaten halen via de staatsexamens. De andere leerwegen richten zich voor een deel op het behalen van IVIO certificaten, branchegrichte cursussen enz.

 

Het kan ook zijn dat een leerling al voor het examen terug kan naar het regulier voortgezet onderwijs. Die overstap begeleiden wij dan zorgvuldig, in nauwe samenwerking met onze collega-school waar de leerling naartoe gaat.
Om dus nog meer passend te werken naar behoefte van de leerling kunnen wij leerlingen mogelijkheden bieden om stapsgewijs over te gaan naar een reguliere school.

 

Meer informatie over onderwijsaanbod, vakken en examinering staat in onze schoolgids.

 

Na de uitstroom?

Bestendiging leerlingen:

De Korenaer Stevensbeek volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit heeft o.a. te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbesteding centrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een telefoontje.

Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde bestendigingmonitor (Attrack) ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme werkwijze voor alle scholen.