Mijn kind aanmelden

Als ouders en leerling voor De Korenaer willen kiezen dan kunnen ze zich
via de website van de Aloysius Stichting aanmelden/registreren. (klik op groene tekst 'Aloysius Stichting aanmelden/registreren')


Na officiele registratie volgt een eventuele aanmelding voor De Korenaer Stevensbeek. Na aanmelding volgt een afspraak voor een
kennismakingsgesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en intern
begeleider/locatiecoördinator.


Van de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief, met daarin verwerkt
het ontwikkelingsperspectief, voorgelegd en besproken. Ouders/verzorgers
tekenen voor akkoord op het ontwikkelingsperspectief.

 


De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 7

5844 AP Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.st@aloysiusstichting.nl