Mijn kind aanmelden

Als ouders en leerling voor De Korenaer willen kiezen dan kunnen ze zich
via de website van de Aloysius Stichting aanmelden/registreren. (klik op groene tekst 'Aloysius Stichting aanmelden/registreren')


Na officiele registratie volgt een eventuele aanmelding voor De Korenaer Stevensbeek. Na aanmelding volgt een afspraak voor een
kennismakingsgesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en intern
begeleider/locatiecoördinator.


Van de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief, met daarin verwerkt
het ontwikkelingsperspectief, voorgelegd en besproken. Ouders/verzorgers
tekenen voor akkoord op het ontwikkelingsperspectief.