Financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Onze school krijgt dit schooljaar (2022-2023) een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Deze subsidies worden bij ons op De Korenaer Stevensbeek ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor groepsstages, aanvullende stagebegeleiding en financiering van (externe) branchegerichte cursussen zoals bv. VCA.
 

Het betreft dan:

  • activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs;
  • activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.