De veilige school en sociale veiligheid

De Korenaer Stevensbeek heeft in het verleden het project 'De veilige school' afgesloten. Op school is een map voor handen en geimplementeerd waarin alle zaken rondom veiligheid op school benoemd en verwezen worden. Deze blijft vooralsnog in werking.
Per 1 augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veligheid op scholen in werking getreden. Dat wil voor onze school zeggen dat wij nu bezig zijn met een geheel nieuw 'veligheidsplan'. Zo zal er, zoals op elke Aloysiusschool overigens, in de nabije toekomst een medewerker dan ook de taak 'veiligheidscoördinator' uitvoeren. Het oude veiligheidsplan blijft dus van kracht tot het geheel vernieuwde plan geimplementeerd is.

 

Het convenant 'veilige school' in de gehele regio blijft van kracht. Gevolg hiervan is o.a. dat we nauw contact blijven houden met de politie in de regio.