Verlof aanvragen

 

Indien u om wat voor reden dan ook verlof aan wil vragen voor uw kind dan klikt u hier om het formulier te downloaden.
Hier vind u ook verwijzingen naar toelichtingen, wetmatigheden enz. rondom verlofaanvragen.