Klachten

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen. Wie een klacht heeft, of het niet eens is met de gang van zaken op school, kan dit altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht.

 

Wie zich onvoldoende gehoord voelt, kan ook een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersonen. Voor klachten, klachtenprocedure enz. verwijzen wij u naar de digitale schoolgids op onze site. U kunt deze schoolgids vinden onder 'downloads'.