Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd. De MR denkt mee en beslist mee over het schoolbeleid. Zo zijn ook de stem van ouders en medewerkers volop te horen!

 

Als u uw zoon of dochter aanmeldt voor onze school kunt u zich ook verkiesbaar stellen als MR-lid bij de volgende verkiezingen. Meer weten? Mail dan naar Pim Paijens, mailadres: Pim.Paijens@aloysiusstichting.nl. U kunt zich ook rechttreeks tot de secretaris van de MR wenden: mr.korenaer@aloysiusstichting.nl.

 

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die meedenkt en meepraat op stichtingsniveau.