Visie Korenaer Stevensbeek

Vertrouwen en perspectief. Dat zijn belangrijke ankers van ons onderwijs. Wij nemen leerlingen serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Daartoe hanteren we een maximale groepsgrootte van 12 leerlingen. Wij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling.

 

Ons doel is dat onze leerlingen een gelukkige toekomst tegemoet kunnen gaan. Zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving is daarvoor een voorwaarde. Daar richten wij ons dus op. Jongeren ontwikkelen bij ons hun (vak)kennis, maar ook hun sociaal-emotionele vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en/of baan.