Ontwikkelingsperspectief is leidraad

Samen met leerlingen, ouders en andere netwerkpartners bepalen we een haalbaar perspectief. Dat verwoorden we in het ontwikkelingsperspectief: wat is het doel waar we naartoe werken? Minimaal eens per jaar bespreken we ook met ouders hoe het ervoor staat met het ontwikkelingsperspectief.