Ontwikkelingsperspectief is leidraad

Samen met leerlingen, ouders en andere netwerkpartners bepalen we een haalbaar perspectief. Dat verwoorden we in het ontwikkelingsperspectief: wat is het doel waar we naartoe werken? Minimaal eens per jaar bespreken we ook met ouders hoe het ervoor staat met het ontwikkelingsperspectief.

 


De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 1

5844 AN Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.stevensbeek@aloysiusstichting.nl