Pedagogische Tact

 

Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling.

 

Een kind heeft vertrouwen nodig van zijn omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een leerling heeft vertrouwen nodig van zijn leraar om vanuit zelfvertrouwen aan het werk te gaan. Daarvoor is het nodig dat de leraar de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. Dus niet zeggen dat we de verkeerde kant op gaan en meelopen, maar ‘omdraaien’ en doen wat nodig is!

 

Bij ons is de docent een ‘up-to-date vakman’ en regisseur van het leerproces. Hij of zij bevordert het actieve leren door de leerlingen zelf.

 

Met veel pedagogische tact en interesse voor de leerlingen weet hij/zij de juiste relatie, sfeer en ruimte te creëren waarbinnen leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Hierbij weet hebbend dat het vallen en opstaan de mens eigen is.

 

Ja...., maar hoe doen wij dit dan? Hoe leiden wij leerlingen op?

 

'Leerlingen opleiden in een pedagogische context'