De Korenaer Stevensbeek

De Korenaer valt onder het voortgezet speciaal onderwijs (voorheen 'cluster 4'). Hierbij horen scholen die onderwijs geven aan kinderen die een speciale ondersteuningsbehoefte hebben in het gedrag, ontwikkeling en/of psychiatrische. Aangezien jongeren zeker tot hun achttiende in ontwikkeling zijn is de term 'ontwikkeling' een breed begrip.