Hallo ouders/ verzorgers van leerlingen van de Korenaer Stevensbeek,

Sinds anderhalf jaar heeft de Korenaer Stevensbeek een ouderraad. Deze is opgericht op initiatief van directeur Frans Brands om de betrokkenheid van de ouders te vergroten.

De ouderraad heeft een voorzichtige start gemaakt, maar het wordt tijd dat alle ouders op de hoogte zijn van ons bestaan. In de ouderraad hebben naast 4 ouders, ook Tamara van de Dungen en Marga Willemsen namens het schoolteam zitting. De ouders vertegenwoordigen leerlingen van leerjaar 1 t/m leerjaar 4.

Als er ideeën zijn over wat de ouderraad nog meer zou kunnen betekenen of hoe de betrokkenheid bij school vergroot kan worden, kan een bericht gestuurd worden naar volgend emailadres: ouderraadste@gmail.com

Wij zien jullie enthousiaste reacties graag tegemoet.

Astrid, Karin, Miranda en Jacqueline

 


De Korenear Stevensbeek

Kloosterstraat 7

5844 AP Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: dekorenaer@aloysiusstichting.nl