Uitstroom arbeid

Wij bieden in de uitstroom Arbeid de volgende leerroutes aan:

 

  • Naar een baan bij een organisatie met landelijk erkende certificaten op zak
  • Naar een baan bij een organisatie zonder landelijk erkende certificaten
  • Naar een beschermde baan in een sociaal bedrijf (sociale werkvoorziening)

 

Om goed aan de slag te kunnen in een (al dan niet betaalde) baan, bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun rol als 'werknemer'. Welke vaardigheden komen daarbij kijken? Welke certificaten zou je kunnen behalen die je op weg helpen?

 

Naast leergebieden zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, Mens en Maatschappij gaat er dus veel aandacht naar leergebiedoverstijgende zaken en voorbereiding op arbeid. Denk aan: leren functioneren in sociale situaties, algemene competenties, loopbaanaansturing en beroepsvaardigheden.

 

Leerlingen hebben een eigen mentor die coacht en begeleidt. Om werknemers- en beroepsvaardigheden verder te trainen, gaan leerlingen binnen en buiten school op stage.

 

We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun diploma Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) te halen: dit certificaat wordt steeds meer gevraagd door werkgevers.

 

Na de uitstroom?

Bestendiging leerlingen:

De Korenaer Stevensbeek volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit heeft o.a. te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbesteding centrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een telefoontje.

Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde bestendigingmonitor ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme werkwijze voor alle scholen en is voor het eerst in het schooljaar 2015-2016 ingezet.