Uitstroom dagbesteding

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het VSO toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding.

 

Na de uitstroom?

Bestendiging leerlingen:

De Korenaer Stevensbeek volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit heeft o.a. te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbesteding centrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een telefoontje.

Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde bestendigingmonitor ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme werkwijze voor alle scholen en is voor het eerst in het schooljaar 2015-2016 ingezet.