Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Vignet Gezonde School - Voeding

22 mei 2024

Onze school werkt structureel en planmatig aan een gezonde leefstijl.

De Korenaer heeft het vignet Gezonde School (Voeding) behaald en mag zich nu drie jaar lang Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!


We werken op school aan het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl. Want werken aan gezondheid loont. Hiervoor zetten we de Gezonde School-aanpak in. Dit is een integrale aanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.


Onze school heeft speciale aandacht voor het thema Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: oa. gezonde kooklessen, excursies naar voedselproducerende bedrijven, aanbieden van schoolfruit en persoonlijke aandacht over voeding naar leerlingen toe.
 

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School?

Kijk dan op Gezonde school/vignet

 Nieuwsarchief