Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Toetsen op een andere manier

24 maart 2020

Nu dat de leerlingen thuis aan school werken, moeten we ook zoeken naar andere manieren van toetsing. Hoe kan een leerling aan de docent laten zien dat hij of zij de stof toch goed heeft begrepen en onder de knie heeft? Uiteraard zijn alle docenten hier volop mee aan het experimenteren en wordt dit op allerlei manieren vormgegeven.

NASK toets

In klas 2 stond de NASK toets voor elektriciteit eigenlijk op de planning, maar nu mogen de leerlingen door middel van het doen van 3 proefjes, bewijzen dat ze de stof toch goed hebben begrepen. De leerlingen beschrijven de 3 proefjes en laten uiteindelijk in een filmpje zien hoe ze de proefjes uit hebben gevoerd. Zie hier éen van de proefjes, uitgevoerd door Anwar uit klas 2.
 

Het is een uitdagende tijd, maar tegelijkertijd biedt het ook een mooie kans om eens kritisch te kijken naar onze manier van toetsen en hoe we dit in de toekomst wellicht vaker zouden kunnen doen!

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 7

5844 AP Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.st@aloysiusstichting.nl