Aanvraagformulier voor verlof

Indien u verlof aan wilt vragen voor uw zoon/dochter dan kan dat alleen met een volledig ingevuld standaard formulier.

 

Klik hier voor ons standaard formulier: 'Aanvraagformulier voor Verlof'

 

Op de 2e pagina van dit formulier vindt u een korte toelichting rondom voorwaarden verlof. Het verlof dient u in via de mentor van uw zoon/dochter en richt u aan de directeur Mevr. van den Dungen. Uitgebreide informatie over leerplicht en kwalificatieplicht vindt u via de website van de Rijksoverheid onder onderwerp: leerplicht. Ook vindt u daar de leerplichtwet van 1969."

Indien u buiten de schoolvakanties verlof wilt aanvragen in verband met de specifieke aard van uw beroep, kan het zijn dat u een verklaring van uw accountant nodig heeft.

 

Het formulier 'Verklaring Accountant' vindt u onder 'downloads' 'verlofformulieren'.