Grensoverschrijdend Gedrag

De Korenaer Stevensbeek stuurt, zoals u weet, op gedrag en niet middels 'beheersen'.

 

Toch hebben wij als school wel beleid gemaakt om aan te geven wanneer er sprake is van werkelijk grensoverschrijdend gedrag. Het is namelijk van groot belang dat leerlingen, ouders en personeel zich veilig voelen op school. Eenieder mag zich vrij voelen op onze school, doch zijn er grenzen aan vrijheden in gedrag waarvoor een persoon bewust of onbewust kiest.

 

Bij aanvang nieuwe schooljaar en bij instroom leerlingen gedurende schooljaar wordt dit document dan ook met ouders en leerlingen besproken.

 

Klik hier om het protocol 'grensoverschrijdend gedrag' in te zien. Het geeft o.a. een definitiebeschrijving, concrete voorbeelden van gedrag, hoe wij handelen naar aanleiding van deze gedragingen en meer.

 


De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 1

5844 AN Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.st@aloysiusstichting.nl