Financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds/REACT EU

Onze school krijgt dit schooljaar (2022-2023) een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. REACT-EU is een programma van de Europese Commissie met financiële middelen voor crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze subsidies worden bij ons op De Korenaer Stevensbeek ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor groepsstages, aanvullende stagebegeleiding en financiering van (externe) branchegerichte cursussen zoals bv. VCA.
 

Het betreft dan:

  • activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs;
  • activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.

 


De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 1

5844 AN Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.stevensbeek@aloysiusstichting.nl