Leestijd 2 - 3 min
Jeugdconsulent Angela hoort bij het team

De sociaal-emotionele ontwikkeling heel gericht stimuleren: daarvoor zet jeugdconsulent Angela van Centrum Jeugd en Gezin zich wekelijks vier dagdelen in bij De Korenaer Stevensbeek. Zij helpt leerlingen met gesprekken, oefeningen of trainingen om faalangst te verminderen, meer zelfinzicht te krijgen of bijvoorbeeld emoties beter te reguleren.

Directeur Tamara van den Dungen van De Korenaer Stevensbeek: “Fijn dat Angela bij ons in school werkt, ze heeft echt affiniteit met onze leerlingen. Ze hoort bij ons team en is heel toegankelijk voor onze leerlingen, ouders en collega’s. Vaak kan Angela snel zelf aan de slag met eerste hulpvragen. Is intensievere hulp nodig, dan schakelt zij snel met andere hulpverleners van Centrum Jeugd en Gezin.”

Als gespecialiseerd onderwijs kunnen teamleden van De Korenaer Stevensbeek zélf ook veel ondersteuning bieden. Toch hebben leerlingen soms meer nodig. Angela kan dat snel signaleren. En: als zij werkt met leerlingen, kan hun mentor weer extra aandacht geven aan ándere leerlingen in de klas. “Zo profiteren meer leerlingen mee”, vat Tamara samen.

Door de samenwerking komen verschillen in aanpak natuurlijk ook bovendrijven. Waar jeugdhulp gewend is om per hulpgesprek met een jongere een doel te formuleren en daar verslag van doet, kijkt ‘onderwijs’ naar de ontwikkeling op de langere termijn. “We leren elkaar steeds beter kennen en willen graag ontdekken waar we aanvullend kunnen zijn op elkaars werk.”

versterken verbinding ouders, school en jeugdhulp

Coördinator Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Land van Cuijk Ingrid Haerkens: “Onze consulenten zijn nu een klein jaar op alle scholen in Land van Cuijk in de school aanwezig. Hoe vaak dat is, hangt vooral af van het aantal leerlingen. We willen graag dat ouders korte lijnen ervaren. In het basisonderwijs bijvoorbeeld, kunnen zij met al hun opvoedvragen makkelijk binnenlopen bij de consulent op school. Omgekeerd zijn we dichtbij als leerkrachten signalen hebben dat een kind en/of ouders hulp kunnen gebruiken. Een lagere drempel naar jeugdhulp zorgt er zo hopelijk voor dat ouders ook eerder aan de bel trekken als zij ingewikkeldere vragen hebben. Zo kunnen we inzet van specialistische hulpverlening mogelijk voorkomen en zorgen dat kinderen toekomen aan leren. “Zeker in het gespecialiseerde onderwijs van De Korenaer Stevensbeek hebben teamleden zelf veel pedagogische kennis in huis. Voor ons is het de kunst daar goed op aan te sluiten. Dat is ook nog wel zoeken samen, maar ik denk zeker dat wij bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in het verder versterken van de verbinding tussen ouders, school en jeugdhulp. Ouders houden natuurlijk altijd de regie, maar als zij het lastig vinden om die verantwoordelijkheid te dragen kunnen wij meedenken en steunen. Als een leerling hulpverlening nodig heeft, is het mooi om daar sámen met het onderwijs over na te denken.

“Als CJG zijn wij onderdeel van de Gemeente Land van Cuijk en kunnen volop meedenken over het verder laten vervagen van de lijnen tussen onderwijs en jeugdhulp. Op De Korenaer Stevensbeek zitten bijvoorbeeld ook leerlingen uit andere gemeenten buiten het Land van Cuijk. Dit maakt het praktisch soms lastig, omdat deze gemeenten eventuele specialistische jeugdhulp aan leerlingen moeten financieren.

auteur Anne-Marie Veldkamp