Leestijd 3 - 4 min
STEAM bereidt jongeren voor op de toekomst
Eigentijds techniekonderwijs dat leerlingen maximaal voorbereidt op hun latere baan: dat biedt De Korenaer Stevensbeek. In gesprek met techniekleerkracht Martine de Louw, die in het nieuwe schoolgebouw een inspirerende werkplaats inrichtte met gereedschappen, ICT en nieuwe technologie.

Wie de techniekwerkplaats van De Korenaer Stevensbeek binnenloopt, krijgt als vanzelf zin om de handen uit de mouwen te steken. Het ziet er gestructureerd én uitnodigend uit met allerlei gereedschappen voor hout- en metaalbewerking, een naaimachine, een 3D-printer, een laserbox en een aantal iMacs.

“Hier is alles voorhanden om op een eigentijdse manier aan de slag te gaan met techniekprojecten”, vertelt Martine enthousiast. “Zit een onderdeeltje dat je nodig hebt voor robotica niet bij de set van Lego Mindstorms? Dan kun je dat zelf ontwerpen en printen. Dat vinden leerlingen geweldig om te doen.”

Nieuwe school, nieuwe werkplaats

Toen De Korenaer Stevensbeek afgelopen april verhuisde naar een prachtig nieuw gebouw, was dat een prachtkans om een inspirerende werkplaats in te richten om betekenisvol en projectmatig techniekonderwijs te geven. Hierbij komen 21e eeuwse vaardigheden volop aan bod en leerlingen worden meer eigenaar van wat en hoe zij willen leren.

Martine geeft haar lessen volgens STEAM, dat staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts en Mathematics. Of in ‘gewoon Nederlands’: wetenschap, technologie, bouwkunde, kunst en wiskunde. Dat wordt in samenhang aangeboden. Dit didactische concept wordt al veel toegepast in Amerika en België en ook op Nederlandse scholen.

Thijmen en Martine in het technieklokaal
Thijmen: “Dit lokaal is mooi! En veel groter dan het vorige. Het leukste? Toch wel de LEGO Mindstorms.”

Onderzoeken en ontdekken

Martine: “Je moedigt leerlingen aan om onderzoekend en ontdekkend te leren. Om zelf problemen op te lossen, vragen te stellen, creatief te denken en innovatief te zijn. Inderdaad: die horen bij de in het onderwijs vaak benoemde 21e eeuwse vaardigheden. “Die zijn in vrijwel elke baan noodzakelijk. Net als techniek trouwens, dat je ook in veel beroepen op een bepaalde manier nodig hebt.”

Belangrijke uitgangspunten voor Martines nieuwe onderwijs: uitgaan van de kwaliteiten van leerlingen, aansluiten bij hun belevingswereld en denken en doen met elkaar verbinden. “Juist het procés om iets te bedenken en te maken, is zo belangrijk. Laatst lukte het een leerling die het zaagwerk altijd door anderen liet doen nu om zélf iets te zagen. Dat is een grote stap vooruit en heel waardevol. Dat moet je waarderen, veel belangrijker dan het eindproduct.”

“Ik hoop dat ik hier samen met leerlingen een inspirerende maakplek kan creëren. Techniek kan voor iedereen leuk zijn, als je de onderwerpen en aanpak maar vanuit de leerling benadert.”

Motivatie groeit

De eerste maanden lesgeven in de nieuwe werkplaats bevielen de leerlingen prima. Martine merkt dat ze gemotiveerd zijn en dat het lokaal prikkelt om actief aan de slag te gaan. “Hopelijk blijft dit zo, ook als de nieuwigheid van het lokaal ervan af is”, zegt ze, “maar de opzet en uitdagende opdrachten lijken duurzaam aan te slaan. Leerlingen komen op ideeën doordat ze voorbeeldwerkstukjes zien die we in het lokaal neerzetten en vooral ook door te doen. Hier mag je uitproberen.”

De variatie in materialen waarmee leerlingen aan de slag kunnen, werkt ook goed, merkt Martine. Verschillende type leerlingen uit verschillende uitstroomrichtingen kunnen ermee vooruit. “Een leerling uit de arbeidsgerichte groep die normaal gesproken vastloopt vanwege zijn motoriek als hij met traditionele gereedschappen iets moet maken van hout, kan nu op de computer wél een ontwerp maken en met de laserbox aan de slag. Dat is winst.”

Samen met het bedrijfsleven

Met het bedrijfsleven, opleidingsbedrijven in de techniek, mbo, voortgezet onderwijs en basisscholen werkt De Korenaer Stevensbeek in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg aan technisch onderwijs dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt. Lees meer over Sterk Techniekonderwijs. Er is ook samenwerking met Technopromo, dat kinderen en jongeren enthousiast maakt voor techniek en waar leerlingen nog meer aspecten van de techniek kunnen ontdekken.

Samen met het reguliere vmbo

De Korenaer Stevensbeek werkt al langere tijd samen met Metameer. Zo kunnen leerlingen in het reguliere vmbo ook techniekvakken volgen. Dankzij het nieuwe aanbod in de techniekwerkplaats krijgen leerlingen van De Korenaer Stevensbeek een nog stevigere basis ter voorbereiding daarop. Lees in dit artikel meer over deze mooie samenwerking.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
relevante categorieën betekenisvolle leeromgeving, hoofd, hart en handen, koers