Leestijd 2 - 3 min
Bijzonder examenjaar op De Korenaer Stevensbeek
Trots op alle geslaagde leerlingen!
Een bijzonder examenjaar voor De Korenaer Stevensbeek. Niet alleen vanwege de periode van afstandsonderwijs, maar ook omdat in 2020 de eerste lichting leerlingen hun reguliere vmbo-diploma haalde, dankzij samenwerking met buurschool Metameer, vertelt mentor Bas van der Heide. Aan dat groepje én aan zijn leerlingen die staatsexamen deden, reikte hij trots hun diploma uit.

De Korenaer Stevensbeek organiseerde in juli een drive-through-uitreiking op het plein voor de school. Daar werden de jongeren die hun reguliere diploma haalden tegelijk in het zonnetje gezet met hun jaargenoten die staatsexamens deden. “Ze hebben het met z’n allen gedaan”, vindt mentor Bas. “Dit was dus een mooie gezamenlijke afsluiting.”

Voor het zover was, beleefden alle examenleerlingen een spannende tijd omdat er thuis geleerd en geoefend moest worden.

Leerkracht Bas van De Korenaer Stevensbeek

De jongeren die staatsexamen deden hoefden alleen mondeling te doen, omdat het schriftelijke examen dat er normaal ook bij hoort, werd afgeschaft. De leerlingen die het reguliere examenprogramma volgden, hoefden geen centraal eindexamen te doen. Dat gold bijvoorbeeld voor Wes.

“Het was wel raar allemaal”, vindt hij. “In het begin dachten we dat het allemaal niet zo lang zou duren, maar toen bleek dat we veel langer niet naar school zouden kunnen. Dat vond ik niks. Samen toetsen oefenen ging niet meer zo makkelijk.”

Geen centraal examen in een grote zaal

Gelukkig stond Wes er goed voor en slaagde hij met gemak. “Voor Wes was het uiteindelijk een meevaller dat hij geen centraal schriftelijk hoefde te doen”, denkt zijn moeder Tamara. “Hij zag er tegenop om in een grote zaal met veel mensen examens te moeten maken. De Korenaer en Metameer waren al aan het kijken of Wes en de andere leerlingen in een kleinere ruimte examens zouden kunnen maken, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.”

Enorm gegroeid

De Korenaer Stevensbeek en Metameer werken samen aan wat een ‘symbiosetraject’ heet. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs volgen lessen in het reguliere vmbo van Metameer en doen er ook examen. Extra begeleiding en coaching krijgen zij via De Korenaer.

Bas: “Zo mooi om de leerlingen afgelopen tijd te zien groeien. Het ging met vallen en opstaan, maar het is gelukt. Eéntje met hakken over de sloot, maar er zijn er ook twee cum laude geslaagd.” Er zijn ook leerlingen geslaagd die hun praktijkdeel hebben gehaald via Metameer: het gaat om de routes Dienstverlening en Product en Produceren, Installeren en Energie.

Natuurlijk is Bas net zo trots op zijn leerlingen die staatsexamens hebben gedaan. Want nu hing veel af van dat ene mondeling. “We hebben natuurlijk extra geoefend, maar leerlingen vonden het spannend.”

Zelfstandiger geworden

Ook moeder Tamara zag haar zoon groeien afgelopen tijd. Dat eerst veel onduidelijk was, vond Wes lastig. “Toch heb ik dat bewust ook een beetje bij hem gelaten. Straks moet hij ook de wijde wereld in. Wes stelde vragen als hij iets onduidelijk vond, hij loste dat goed zelf op.”

En dan naar het mbo … Wes wil richting ICT. Zo’n overstap blijft best spannend. Naar een grotere school, met grotere klassen … Toch heeft Tamara er alle vertrouwen in. “Bij de kennismaking in het mbo wist Wes goed aan te geven welke begeleiding hij daar nodig denkt te hebben. Hij kent zichzelf goed en weet wat hij nodig heeft”, merkt Tamara. Zo regelde Wes zelf zijn vakantiebaantje bij een champignonkwekerij. “Hij is een stuk zelfstandiger geworden.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
relevante categorieën afstandsonderwijs, doorgaande leerlijnen, vso

De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 1

5844 AN Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.st@aloysiusstichting.nl