Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Astrid neemt afscheid van de ouderraad

11 juni 2021

Astrid gaat de ouderraad verlaten

 

De zoon van Astrid gaat de school verlaten. Hij moet nog even wachten op de uitslag van de eindexamens, maar hij staat er goed voor. Daarmee komt er na vier jaar een einde aan de deelname van Astrid aan de ouderraad. Zij heeft dit met betrokkenheid en plezier gedaan. We hebben hier de laatste vergadering van dit schooljaar natuurlijk bij stil gestaan. Zij heeft de school zien ontwikkelen en ook de rol en invulling van de OR. Zij ziet nog kansen voor de ouderraad om nog meer zichtbaar te zijn in de school en een klankbord te zijn voor ouders.

Namens de school en de OR bedanken wij Astrid voor haar kritische en constructieve bijdrage.

Met het vertrek van Astrid komt er natuurlijk een mogelijkheid voor andere ouders om zitting te nemen in de OR. Heeft u interesse? Laat dit dan weten aan de mentor van uw zoon of dochter.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 1

5844 AN Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: korenaer.st@aloysiusstichting.nl