Ouder- en Leerlingtevredenheidsonderzoeken 2018

Onze school houdt jaarlijks tevredenheidspeilingen onder de leerlingen, ouders en medewerkers.

Vanuit de peilingen 2018 komt het volgende beeld naar voren:

 

Medewerkers

  • Algemene tevredenheid: 87
  • Bevlogenheid: 83
  • Betrokkenheid koersdoelen: 86
  • Veiligheid: 88
  • ICT: 76

 

Leerlingen

  • Algemene tevredenheid: 55
  • Veiligheid: 86
  • Verbeteren pedagogisch klimaat: 68
  • Toetsen waarde ecologische onderwijsvisie: 68
  • Betrokkenheid leerlingen: 95

 

Ouders/verzorgers

Algemene tevredenheid: 86

Veiligheid: 92

Toetsen waarde ecologische onderwijsvisie: 77

Ouderparticipatie: 83

Verbeteren communicatie school en ouder: 81

 

Als school vinden we dit over het geheel een mooie score. Wat opvalt is de lage score van de algemene tevredenheid (55) van de leerlingen. De oorzaak is vooral gelegen in de ‘nieuwe’ regels op school zoals het inleveren van de telefoon aan het begin van de dag en het strengere rookbeleid. Natuurlijk blijven we altijd zoeken naar ruimte voor verbetering. Wij zijn dan ook erg blij met de positieve reacties van leerlingen, ouders en onze eigen medewerkers.

 

Elke dag proberen wij weer klaar te staan voor onze leerlingen. Dit doen onze medewerkers met inzet, geduld en altijd een luisterend oor voor de leerling en ouders. Dank voor de respons van iedereen; in maart 2019 zullen de nieuwe tevredenheidspeilingen weer worden uitgezet.


Klik hier voor het algemene overzicht van de onderzoeken 2018.

 


De Korenear Stevensbeek

Kloosterstraat 7

5844 AP Stevensbeek                                               

Tel. 0485 - 38 29 64                                                    

E-mail: dekorenaer@aloysiusstichting.nl